Jogi nyilatkozat

Utoljára módosítva: 2021. 02. 15

Letöltés

Jogi nyilatkozat 

1. Általános tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a https://www.avmax.hu/ internetcímen elérhető webhelyet az 

AVmax Rendszertechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  Társaság 

Rövidített név: AVmax Rendszertechnika Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-358845 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24127848-2-43 

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 54. 

Üzleti tevékenység helye: 1113 Budapest, Bocskai út 54. 

Telefon: +36 1 385 3653; +36 30 3168151 

E-mail cím: avmax@avmax.hu 

üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató). 

Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános szerződési és felhasználói feltételek tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat, illetve az új szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint általános szerződési és felhasználói feltételeket ezen a webhelyen teszi  majd közzé. 

Ezen a webhelyen a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok tanácsadásnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem  származtathatók. 

Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében  megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

2. Szerzői jogok, iparjogvédelem 

A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos  engedélyével történhet. 

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy  kereskedelmi célra történő felhasználása. 

Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen webhelyről a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye  nélkül történő letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő. 

3. Információk és tartalmak felhasználása 

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen  tanácsadásnak.  

Az egyes témakörhöz kapcsoló cikkek/videók kizárólag tájékoztató jellegű  információkat tartalmaznak és nem minősülnek szaktanácsadásnak. 

A webhelyen közzétett tartalmak, beleértve az ott megtalálható feltételeket és  leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.  

A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán  Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, 

termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei  tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége és  felelőssége. 

A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása,  továbbítása, újabb nyilvánossá tétele kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli  engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A Szolgáltatótól eltérő, külső  szerző által létrehozott tartalom tekintetében a szerző előzetes írásbeli engedélye és  szerzői minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges. 

A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat Szolgáltató előzetes, konkrét  engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni,  hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző  megjelölésével együtt mindenkor feltünteti. 

Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és  anyagok létrehozása – nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat,  link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat,  összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján  készültek. 

Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez  kapcsolódó felhasználói nevek és jelszavak, információk nem rendeltetésszerű  felhasználása. 

A https://www.avmax.hu/ bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

4. Más oldalakra mutató linkek 

Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint  használhatnak. 

Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és 

leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval,  termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért. 

5. A https://www.avmax.hu/ webhelyre mutató linkek 

Más webhelyeken a https://www.avmax.hu/ webhelyre mutató linkeket elhelyezni csak Szolgáltató írásos engedélyével megengedett. A weboldalra vezető  linkek elhelyezése nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy oldalainak hírnevében. 

Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen előzetes értesítés nélkül, ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a  Szolgáltató vagy oldalainak hírnevében, működésében. 

6. Tartalom eltávolítása

Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes  bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására. 

2020. november 24. 

AVmax Rendszertechnika Kft.