A hibridről általában

Kollaboratív-hibrid tereknek nevezzük azokat a nagyobb tárgyaló, konferencia vagy oktatótermeket, amelyekben lehetőséget termetünk a helyszínen nem tartózkodó dolgozók, hallgatók bevonására, kitágítva ezzel a hagyományos megbeszélések lehetőségeit.

A hibridről általában

A hibrid tárgyalótermek, konferenciatermek kialakításával kielégíthetők azok a munkaerőpiaci irányzatok, ahol a dolgozók részéről egyre inkább elvárás a home office lehetőség, ugyanakkor mások szívesebben járnak be munkahelyükre hagyományos módon. A piaci tendenciák azt mutatják jelenleg, hogy mindkettőre nagy igény mutatkozik. A meeting roomokat mindkét esetre érdemes felkészíteni, ezeket nevezzük hibrid tárgyalóknak.

A legnépszerűbb szoftveres megoldások közül mindenkinek ismerősen cseng a Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Meets, Discord platformok, ugyanakkor mindenki tapasztalta már a gyenge minőségű, akadozó hangátvitelt, rossz beszédérthetőséget, technikai problémákat és a meeting stresszt is. Ezeket jelentősen csökkenthetjük a szakterülethez értő, a piaci eszközöket folyamatosan szondázó-szűrő audiovizuális szakcégek bevonásával. A videokonferencia hívások elterjedésével párhuzamosan rengeteg eszköz jelent meg a piacon, sokszor kiforratlan hardveres és szoftveres megoldásokkal, amelyeket folyamatosan javítanak szoftver frissítések segítségével. Érdemes a piacon már bevált, hardveresen és szoftveresen is érett eszközöket, soft-codec videókonferencia platformokat választani. 

Ahhoz, hogy a hibrid tárgyaló terünk az elvárásoknak megfelelően tökéletes élményt nyújtson, alapos tervezés és szakszerű kivitelezés szükséges. A tervezés magában foglalja az elérendő célnak megfelelő eszközök kiválasztását, teremakusztikai modellezést (EASE), beszédérthetőségi mérések elvégzését, de szükséges a dolgozók notebook csatlakozó portjainak ismerete is. Gyakori hiba, hogy nincs elég USB port a számítógépeken, vagy egyszerűen nem akarnak kábeleket látni az asztalon a céges clean desk policy előírás miatt. Általánosságban elmondható, hogy minél jobban csillapított a terem visszhang (akusztikai kezelés), illetve minél több olyan eszközt használunk, amelyek kifejezetten ezekre az alkalmazásokra vannak kifejlesztve, annál jobb a távoli félnél a tárgyalóban ülők beszédérthetősége. Nagy hangsúlyt kell fektetni például a természetes hatású full-duplex kommunikáció megteremtésére, valamint a mikrofonokból érkező visszhang lehető legmagasabb fokú kioltására AEC (Acoustic Echo Cancellation) funkció segítségével, amelyekhez érdemes professzionális DSP processzorokat alkalmazni. 

A hibrid tárgyalókban kétféle kapcsolódási mód lehetséges felhasználói oldalról a teremben lévő technikához: 

A BYOD (Bring Your Own Device) esetén a teremben lévő videókonferencia eszközökhöz a felhasználó általában egy kábel segítségével csatlakozik (általában USB-C vagy USB+HDMI), és az online meetinget a saját számítógépéről indítja vagy csatlakozik be egy megbeszélésbe a Teams, Zoom, egyéb kliens program segítségével. Léteznek vezeték nélküli megoldások is, amelyek azonban bizonyos kompromisszumokkal járnak (pl. video-latency). 

A másik módja a bekapcsolódásnak a Teams Rooms vagy Zoom Room rendszerek kiépítése. Ebben az esetben a tárgyalóterem önálló entitás, saját hívó azonosítóval rendelkezik, és egy egyszerű beszéd alapú megbeszéléshez elegendő, ha a tárgyalótermek egymást felhívják. Természetesen a teremből indított hívásba a távoli, egyéni felhasználók bármikor becsatlakozhatnak. Elsősorban közép és nagyvállalatok választják ezeket a room rendszereket. Léteznek a kétféle kapcsolódást mixelő megoldások is, ahol alap eset egy Teams Rooms vagy Zoom Room rendszer, és lehetőség van USB kábellel átvenni a videokonferencia perifériákat a rácsatlakoztatott notebooknak, így az eszköz kilép a „room” üzemmódból és BYOD üzemmódra vált. Az USB kábel leválasztáskor pedig az eszköz visszaáll automatikusan „room” üzemmódba. Bármelyikre is van szükséged, több száz tárgyalótermi AV rendszer tervezési és telepítési tapasztalatunkkal segítünk eligazodni a hibrid tárgyalók kialakításának rejtelmeiben!

Bármelyikre is van szükséged, több száz tárgyalótermi AV rendszer tervezési és telepítési tapasztalattal

Mi segítünk eligazodni a hibrid tárgyalók kialakításának rejtelmeiben!

Huddle room Meeting room Large Meeting Room Konferenciatermek Szekcionálható termek Oktatótermek Közösségi termek